WELCOME

LISETTE DEN BOON

FINE ARTIST

OIL PAINTINGS

DE ROZE SERIE
Een zoektocht naar kwetsbare, onverwoestbare levenskracht. Wijsheid en argeloosheid, pijn en levenslust vangen in één beeld. 
De volgende schilderijen zijn daaruit ontstaan: I know, I don’t know, DûH, I know too, My little Savior, J’accuse, Sweet dreams are made in Blue, Cocooning en ZzzzZ.
THE PINK SERIES
Exploring the vulnerable, indestructible spirit. To captivate in one image both wisdom and innocence, pain and sheer joy.
Out of this the following paintings came to be: I know, I don’t know, DuH, I know too, My little Savior, J'accuse, Sweet dreams are made in Blue, Cocooning and ZzzzZ.

DE BEHANGETJES PLUS SERIE
De paradox van het individu versus het systeem. Het één bestaat niet zonder het ander. Wie heeft het voor het zeggen en met welk recht? Bestaat dat: Macht zonder onrecht? 
Deze vragen hebben de volgende werken opgeleverd:
The Holy’s, Little Miss Lace, My way of saying Kadish, What if I am right and they are wrong I, II, III en IV, O,O en To Free or not to Free.
.
THE WALLPAPER PLUS SERIES
The paradox of the individual versus the system. The one cannot be without the other. Who is in charge and why? Does power exist without injustice?
These questions have resulted in the following paintings:
The Holy’s, Little Miss Lace, My way of saying Kaddish, What if I am right and they are wrong I, II, III and IV, O,O and To Free or not to Free.


DE BOMEN SERIE
Hoe schilder ik onmetelijke ruimte op een doek van 80 bij 60 centimeter? Hoe schilder ik leegte met een verhaal? Hoe schilder ik zielenroerselen met zelfspot?
Mijn antwoorden zijn te zien in: Jantje, Jantjes, Playing Soul, Soul Searching en Letting Go.

THE TREE SERIES
How do I paint infinite space on a canvas of 80 by 60 centimeter? How do I paint emptiness with meaning? How do I paint self-mockery with soul?
The answers are to be seen in: Johnny Boy, Johnny Boys, Playing Soul, Soul Searching and Letting Go.

DE ALLOCHTONEN SERIE
Ik zag vluchtelingen leren fietsen in drabbige sneeuw. Ik dacht wat een contrast moet dat zijn. Zelf was ik ooit ook zowel vreemdeling als thuis.
De verbeelding hiervan is te zien in:
Allochtonen I, II en Autochtonen.


THE IMMIGRANT SERIES
I saw refugees trying to ride a bicycle in dirty snow. That must be strange, I thought. I once felt like a stranger as well as at home myself.
This contrast is visualized in the Immigrant series:
Immigrants I, II and Natives.