EVENWICHTSKUNSTENAARS
EQUILIBRIUM ARTISTS
OIL ON CANVAS/PANEL

painting sculpture

80 X 50 CM

Zwaluwspelen

Playing with swallows

ATTABOY
OIL ON CANVAS/PANEL

painting sculpture

55 X 95 CM

Feest?

Celebration?

a DUCK'S ENCHANTMENT
OIL ON CANVAS/PANEL

painting sculpture

53 X 103 CM

Betoverend en grappig

Enchanting and hilarious

ANGELO I
OIL ON CANVAS/PANEL
15 X 22 X 7 CM

Angelo wil in en uit het behang komen..

Angelo wants to be captured by and freed from the wallpaper.

ANGELO II
OIL ON CANVAS/PANEL
HANDMADE PAPER
15 X 22 X 7 CM

Angelo wilde springen, dus rond behang creëren en silhouette schilderen..


Angelo wanted to jump, so I had to create round wallpaper and paint a silhouette.

In Hemelsnaam / For Heaven's Sake
HûH
OIL ON CANVAS/PANEL
25 X 87 CM

Stille verwondering, dat zie ik en voel ik..

Silently wondering; that is what I see and feel..

In Hemelsnaam / For Heaven's Sake
OH BABY
OIL ON CANVAS/PANEL
60 X 60 CM

Zo klein en achtentachtig krachtig prachtig..

So tiny, yet so enormously strong.

In Hemelsnaam / For Heaven's Sake
CHICK
OIL ON CANVAS/PANEL
30 X 115 CM

Alles van waarde is weerbaar.

All that is precious is resilient.

In Hemelsnaam / For Heaven's Sake
I KNOW
OIL ON CANVAS/PANEL/HARDHOUT
60 X 120 CM

I know, zelf dat wat je bent vergeten.

I know, even the things you have forgotten.

In Hemelsnaam / For Heaven's Sake
OFFERING
OIL ON CANVAS/PANEL
60 X 198 CM

Is het een offer of een eis?

Is it a sacrifice or demand?

Onze Vader
ONZE VADER / OUR FATHER
OIL ON CANVAS/PANEL
190 X 35 CM

De herinnering aan mijn vader levend houden door hem te vereeuwigen met dit portret.

Keeping the memory of my father alive by painting this portrait and thus immortalizing him.

In Hemelsnaam / For Heaven's Sake
IN HEMELSNAAM
FOR HEAVEN'S SAKE
OIL ON CANVAS/PANEL
126 X 80 CM

Wat is jouw bestemming of is het je lot?

What is your destiny or is it fate?

My little Savior
MY LITTLE SAVIOR
OIL ON CANVAS
156 X 87 CM

Een eindeloze cyclus van redden en gered worden.

An endless cycle of saving and being saved.

I don't know
I KNOW TOO
OIL ON CANVAS / PANEL
85 X 108 CM

I know too, oftewel ik vergeet niet

I know too, or I do not forget

Saving your Skin
SAVING YOUR SKIN
OIL ON CANVAS/PANEL
90 X 124 CM
Waar kies je voor: om je eigen huid redden en dus vuile handen te maken, of om ten onder gaan met een schoon geweten?
What would be your choice; to save your skin and consequently having a guilty conscience or to go down with an unblemished soul?
Little Miss Lace II
LITTLE MISS LACE II
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Hoe schilder ik een kantgekloste achtergrond met een gouden lijst?

How do I paint a piece of lace work. with a picture frame in gold?

Little Miss Lace
LITTLE MISS LACE I
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Hoe schilder ik kant? Hoe schilder ik een kanten mutsje? Wat voor meisje hoort bij een kanten mutsje en tot slot: Hoe schilder ik een kantgekloste achtergrond?

How do I paint lace? How do I paint a mutch of lace? What kind of girl belongs to a lace mutch and finally : How do I paint a piece of lace work.

The Holy's
THE HOLY'S
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Zussen zijn zonder dat je familie bent. 'Gelijkaardig', zonder hetzelfde te zijn. Dat is de schoonheid en het mysterie dat ik wilde vangen in een beeld.
Being sisters without being family. Being similar without being the same. That is the beauty and mystery I wanted to capture.
What if I am right and they are wrong
WHAT IF I AM RIGHT AND THEY ARE WRONG IV
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Ik zag het goed en moest het verkeerd zien. Ik gok dat meer mensen die ervaring hebben. Dus, twijfel, mijmer en verwonder, maar zwicht niet.
I was right and still being wronged. I am guessing more people know that feeling. So doubt, muse and wonder, but never yield.
Piep / Peep
PIEP / PEEP
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Helemaal piep en vers op de wereld.
Completely unspoiled and new
Kaketoe / Cockatoo
KAKETOE
COCKATOO
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Een vrolijke schilderij met beweging en stilstand.

A cheerful painting with movement and stillness.

Pauw
PAUW /PEACOCK
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Oh wauw, ik ben een Pauw
Oh dear, I like to peacock away.
Bo-tanie
BO-TANIE
BO-TANY
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Bloemen en kleuren

Flowers and colours.

Blues
BLUES
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Spelen met schaduw

Playing wiht shadow.

Duckling
DUCKLING
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Kwaak - kwaak.

Quack - quack.

Kwals
KWALS
JELLIES
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Ik ben de mooiste..

I am the most beautiful.

Bambs
BAMBS
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Bamb en bambietjes.

Big bamb and small bambs.

What if I am right and they are wrong
ONTPOP / POP IN AND OUT
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Een feest van ontpopping
Celebrating popping in and out.
What if I am right and they are wrong
WHAT IF I AM RIGHT AND THEY ARE WRONG I
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Ik zag het goed en moest het verkeerd zien. Ik gok dat meer mensen die ervaring hebben. Dus, twijfel, mijmer en verwonder maar zwicht niet.
I was right and was still being wronged. I am guessing more people know that feeling. So doubt, muse and wonder but never yield.
Forestra
FORESTRA
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM

Magisch bos.

Magical forest

What if I am right and they are wrong
WHAT IF I AM RIGHT AND THEY ARE WRONG III
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Ik zag het goed en moest het verkeerd zien. Ik gok dat meer mensen die ervaring hebben. Dus, twijfel, mijmer en verwonder, maar zwicht niet.
I was right and still being wronged. I am guessing more people know that feeling. So doubt, muse and wonder, but never yield.
What if I am right and they are wrong
WHAT IF I AM RIGHT AND THEY ARE WRONG II
OIL ON CANVAS
40 X 50 CM
Ik zag het goed en moest het verkeerd zien. Ik gok dat meer mensen die ervaring hebben. Dus, twijfel, mijmer en verwonder, maar zwicht niet.
I was right and still being wronged. I am guessing more people know that feeling. So doubt, muse and wonder, but never yield.
DûH
DÛH
OIL ON CANVAS
52 X 170 CM

De onverwoestbare kracht en kwetsbaarheid van opgroeien. Alles is uit proportie maar O zo prachtig.

The indestructible force and vulnerability of growing up. Everything is more or less out of proportion, but Oh so beautiful.

Oh Boy
OH BOY
OIL ON CANVAS
32 X 96 CM

Mooi dat ik je zie.

Good to see you.

Jantje / Johnny Boy
JANTJE / JOHNNY BOY
OIL ON CANVAS
60 X 80 CM
Ik wilde dit schilderij zo leeg en licht mogelijk houden. Mijn vader én zoon zijn de inspiratie voor dit beeld. Mijn vader stal als kleine jongen appels en peren uit de boomgaarden van het dorp waar hij opgroeide.. 'De truc was', vertelde hij lachtend, 'om net op tijd te gaan rennen'. Mijn vader is nog niet zo lang geleden overleden. Dit in tegenstelling tot mijn zoon, wiens leven net begint en die zich afvraagt wat het gaat worden.
I wanted this painting to be as empty and light as possible. Both my father and my son inspired me. When my father was a little boy he used to steel apples and pears from the orchards in the village where he grew up. 'The trick was', he used to tell us with a cheeky smile, 'to start running just in time!' My father passed away only recently. This in contrast to my son, whose life is just beginning and is who wondering what he is going to make of it all.
Jantjes / Johnny Boys
JANTJES / JOHNNY BOYS
OIL ON CANVAS
60 X 80 CM
In dit schilderij wilde ik de eenzaamheid van én het verlangen naar het 'groot worden' uitdrukken. De gouden bol is iets om naar te verlangen en misschien juist wel meer als het buiten bereik lijkt.

Here I wanted to express the solitude and desire of growing up. The little golden sphere is something to long for and maybe more so when it seems out of reach.

Playing Soul
PLAYING SOUL
OIL ON CANVAS
60 X 80 CM

Op het moment dat ik met dit schilderij begon, had ik even genoeg van blauw. De kleur moest aardrood zijn en de boom robuust. De hele sfeer moest warm, aards en liefst goedmoedig spottend zijn, Een wereld waar er 'zielsgenoeg' van is.

When I started this painting I had had enough of the blues. I wanted the colour to be an earthy red, with a robust tree. The whole atmosphere should be warm, grounded and playful, tongue in cheek even. A world where there is plenty of soul to go round.

Letting Go
LETTING GO
OIL ON CANVAS
60 X 80 CM
Ik ben dol op de kleur ultramarijn. Dus koos ik deze kleur voor de achtergrond. Dit type achtergrond, waar de kleur onmerkbaar overgaat van wit naar blauw, heeft 4 lagen nodig. Elke laag moet minstens 4 dagen drogen. Dus tegen de tijd dat de achtergrond klaar is, ligt er behoorlijke druk op wat er op de voorgrond moet komen. Ik wilde in ieder geval een zeer wijde, soort 'dak boven je hoofd' boom. De wortels moesten even breed zijn als de kruin. Nadat ik de wortels had geschilderd, was het hele schilderij uit proportie. Ik heb alle wortelvariaties geprobeerd (allemaal even erg). Pas nadat ik de wortels helemaal had weggehaald, ontstond er harmonie en mocht het schilderij blijven. Bij een bepaald licht kan je de wortels nog steeds zien. Er moesten kwajongens in de boom. Ik hou van de ambiquïteit van wat ze daar aan het doen zijn. Zijn ze aan het klimmen, hangen, spelen, overleven? En zijn de gouden bollen aan het dalen of stijgen? Zeg het maar.
I love the colour ultramarine. So I chose this for the background. This kind of background where the colour changes ever so slightly from white into blue, consists of 4 layers. Every layer has to dry for at least 4 days. You can imagine that by the time the background is ready, the pressure on what should be on the foreground is mounting. I knew for sure that I wanted to paint a broad, a sort of 'roof over your head' tree. And the roots should be as wide as the crown. After painting the roots the whole picture was out of proportion. I tried all kinds of different size roots (all very ugly and ruining my image). Only after removing the roots the harmony was restored and the painting could stay. In a certain light you can still see the roots. There had to be some tomboys in this tree, where again the ambiguity of what is going on, is what I like. Are they climbing, hanging, playing, surviving? And are the little golden spheres falling or rising. You tell me.
Soul Searching
SOUL SEARCHING
OIL ON CANVAS
60 X 80 CM
Dit schilderij ging helemaal over leven en kleur brengen in grijs. De kleur grijs kan van alles zijn: saai, warm somber, gedistingeerd, oud (en natuurlijk 50 tinten). Kortom, dat wilde ik creëren; een grijs verhaal vol leven, waar de beelden heel herkenbaar zijn, maar de betekenis ervan wordt overgelaten aan jou..
This painting was all about experimenting with getting life into grey. The colour grey can be many things: bland, boring, warm, depressing, distinguished (and even 50 shades). So that is what I wanted to create: a grey story full of life, where the images are very distinct, but the meaning of it all is left to your imagination.
Allochtonen / Immigrants
ALLOCHTONEN
IMMIGRANTS
OIL ON CANVAS
100 X 120 CM
In dit schilderij wilde ik het contrast tussen autochtoon en allochtoon laten zien. Wat je bent hangt af van waar je bent en beïnvloedt uiteindelijk wie je bent. Het vooral arbitraire en onontkoombare karakter van dit fenomeen wordt vaak over het hoofd gezien
In this painting I wanted to visualize the contrast of being a native and being a stranger. What you are depends on where you are and ultimately influences who you are. The sheer arbitrary and inescapable nature of this phenomenon is often overlooked.
Autochtonen / Nativies
AUTOCHTONEN
NATIVES
OIL ON CANVAS
70 X 100 CM
Allochtonen worden vaak als raar uitziende wezens met vreemde gewoontes en kleding gezien. Het plaatsen van Hollanders in klederdracht in een vreemde omgeving, ziet er net zo raar of zo je wilt, juist interessant uit
Immigrants are often looked upon as strange looking creatures with weird habits and clothing. Placing Dutch natives in a strange environment makes it just as odd or just as interesting if you will.
Allochtonen II / Immigrants II
ALLOCHTOCHTONEN II
IMMIGRANTS II
OIL ON CANVAS
50 X 70 CM
Ik was nieuwsgierig of de sfeer van het schilderij zou veranderen als ik andere kleuren en afmetingen zou gebruiken.
I wanted to see if the atmosphere of the painting would change when using a different size and different colours.
My way of saying Kadish
MY WAY OF SAYING KADISH
OIL ON CANVAS
70 X 100 CM
De dood vrees, eerbiedig én heb ik heilig ontzag voor.
I am in awe of Death.
I Know
I KNOW
OIL ON CANVAS
96 X 123 CM
I know, zelfs dat wat je bent vergeten.
I know, even the things you have forgotten
ZzzzZ
ZzzzZ
OIL ON CANVAS
21 X 21 CM
Er geeft niets zoveel voldoening als het gadeslaan van een slapende baby.
There is nothing so gratifying as watching a baby sleep.
Sweet dreams are made in blue
SWEET DREAMS
ARE MADE IN BLUE
OIL ON CANVAS
23 X 13 CM
Zoete dromen, lief blauw mannetje
Sweet dreams little bably blue
J'accuse
J'ACCUSE
OIL ON CANVAS
32 X 32 CM
Ik hou je verantwoordelijk.
I do hold you accountable.
Don't you want me, baby
DON'T YOU WANT ME, BABY
OIL ON CANVAS
42 X 47 CM
Dit schilderij raakt me elke keer weer. Het is zijn blik, die mij zo ontroert. Vooral omdat ik er de oorzaak van ben.
This painting moves me every time. It is his look that I find tremendously endearing. Especially since I am the cause of it.
Ballooning
BALLOONING
OIL ON CANVAS, MDF
123 X 17 CM
In dit schilderij wilde ik een ambigue verhaal vertellen met de volgende essentiële ingrediënten: ontkenning, verantwoording, plezier, (zelf) spot, realiteit, fantasie en vooral veerkracht
In this picture I wanted to tell an ambiguous story with the following essential ingredients: denial, accountability, fun, (self) mockery, reality, fantasy and most important of all: resilience.
Wondering
WONDERING
OIL ON CANVAS,
210 X 21 CM
Genieten van het donker en het licht; van natuur en onschuld. En verwondering over wat is, was en gaat komen. 
Celebrating darkness and light, nature and innocence. Wondering what is, was and might be.
I Fly
I FLY
OIL ON PANEL AND CANVAS
32 X 32 CM
Een confronterend beeld van schoonheid en vergankelijkheid. Het ultieme beeld van vergane glorie (lees: verval) zijn vleesetende vliegen. 
A confronting image of beauty and caducity. The ultimate image of perished glory (decay) are carnivorous flies.
I am Innocent
I AM INNOCENT
OIL ON CANVAS
16 X 16 CM
Ik wilde een moderne versie van een icoon schilderen.
Here I wanted to make a modern version of an icon.
Kop / Head
KOP / HEAD
OIL ON CANVAS
20 X 20 CM
Ik was nieuwsgierig hoe een zwart/wit portret met babyblauwe ogen er uit zou zien. Hij ziet er streng uit, met een zweem van verdriet.
I wanted to see what would happen if I made a portrait in black and white with baby blue eyes. He looks rather stern, with a touch of sadness.
Feeling Blue
FEELING BLUE
OIL ON CANVAS
20 X 26 CM
Het schilderen van het gezicht was als een droom. De rest was een nachtmerrie. I mag je wel, zwarte (en witte) vrouw in blauw en je mysterieuze blik.
Painting the face was like a dream. The rest was a nightmare. I like you black (and white) woman in blue and your mysterious gaze.
Nobody is Perfect
NOBODY IS PERFECT
OIL ON HARDBOARD
60 X 60 CM
Dit is mijn eerste portret; geschilderd op een overgebleven stuk hardboard. Het is verre van perfect, wat precies het punt is.
This was my first portrait. On a piece of leftover hardboard. It is far from perfect, which is exactly the point.
The Ostrich and the Egg
THE OSTRICH AND THE EGG
OIL ON CANVAS
120 X 40 CM
Ik heb zo'n vermoeden, dat de struisvogels werkelijk geen idee hebben dat ze zich in één van de mooiste omgevingen van de wereld bevinden. Ze lopen, leggen eieren, vergeten hier en daar wat, en steken zo af en toe hun kop in het zand.
I am guessing here, but I think the ostriches have no idea that they are living in one of the most beautiful surroundings in the world. They walk, lay eggs, maybe forget a thing or two, and now and again stick their heads in the sand
What are you looking at?
WHAT ARE YOU LOOKING AT?
OIL ON CANVAS
120 X 40 CM
Wat zie je? Is het vriendelijk, dreigend, grappig, of wat?
What do you see? Is it friendly, threatening, funny or what?
To Free or not to Free
TO FREE OR NOT TO FREE
OIL ON CANVAS
50 X 40 CM
Een gewetensvraag van gevangen raken en bevrijden.
A question for your conscience: Getting caught or letting out.
O, O
O, O
OIL ON CANVAS
40 x 50 CM
Dit schilderij behoort tot de 'Behangetjes Plus' Serie. Een verkenning van de chemie tussen voor- en achtergrond.
This painting belongs to the 'Wallpaper Plus' Series. Exploring foreground and background chemistry.
Playing Big
PLAYING BIG
OIL ON MDF,
156 X 6 CM
Ik was benieuwd of ik dit waardeloos ogende stuk MDF kon veranderen in iets waardevols.
Curious if I could turn this apparently useless piece of MDF into something worthwile.
Tweeërling / Twinnish
TWEEËRLING / TWINNISH
OIL ON CANVAS
60 X 45 CM
De mannetjes zijn identiek. Alleen de huidskleur is anders. De pointe lijkt me volstrekt helder.
These toddlers are identical. Only the colour of their skin is different. I rest my case.
Kiekeboe / Peek-a-boo
KIEKEBOE
PEEK-A-BOO
OIL ON CANVAS
15 X 10 CM
Als er één schilderij is die zich het meest kwalificeert als zelf portret, dan is het deze wel, ook al is het het echt niet.
Of all the paintings this one qualifies the most as a self portrait. Even when it really is not.